Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Кинель-Черкасского района Самарской области

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/gradostroitelstvo/poryadki-osmotra-zdanij-sooruzhenij-v-tselyakh-otsenki-ikh-tekhnicheskogo-sostoyaniya-i-nadlezhashchego-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-na-territorii-selskikh-poselenij-kinel-cherkasskogo-rajona-samarskoj-oblasti