Платные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/gradostroitelstvo/platnye-uslugi-predostavlyaemye-fizicheskim-i-yuridicheskim-litsam