Документация по планировке территории

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-planirovke-territorij/9-uncategorised/31498-territoriya-selskogo-poseleniya-erzovka